O Școală pentru viitorul comunității!

Bun venit!

Fondat în 1920, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” este o școală mare cu tradiție, ce oferă un curriculum liceal pentru profilul Tehnic, Servicii și Teoretic, copiilor cu vârste între 14 si 19 ani. Elevii noștri ating standarde de competențe profesionale și academice foarte înalte. Oferim de asemenea, un program extracurricular atrăgător. Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” din Pașcani este și dorește să rămână cea mai prestigioasă instituție de învățământ tehnic și economic preuniversitar din județul Iași (exclusiv municipiul Iași) și să se califice printre primele colegii tehnice din România, prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ, implicarea în raporturi de parteneriat cu mediul economic și social din comunitate.

Orar Elevi

Oferta Educațională

Home Proiecte Proiecte Phare


Nr
crt
Denumirea programului Phare TVET în care şcoala a fost asistată financiar Perioada asistării prin programele Phare TVET
1. PHARE  2001: RO 0108.01/ RO 01108.03
“Coeziune economică şi socială”, Componenta învăţământ profesional şi tehnic

2002 - 2006
2. PHARE 2002: RO 0108/ RO 0108.01/ RO 0108.03
“Coeziune economică şi socială”, Componenta reabilitare şcoli
2004 - 2007
3. PHARE 2004 – 2006 –
“Coeziune economică şi socială”, Componenta dotări laboratoare
2005

Fondurile PHARE au permis pe lângă modernizarea spaţiilor şcolare şi dezvoltarea a noi specializări, fiecare cu laboratoare proprii:
 • Tehnician mecatronist
 • Tehnician electronist

PROIECTUL Phare RO 0108.01, Coeziune economică şi socială 2001
Componenta învăţământ profesional şi tehnic (derulare 2003 – 2006)

SCOPUL ŞI LOCALIZAREA PROIECTULUI

 1. reabilitarea corpului principal de şcoală;
 2. reabilitare laboratoare tehnice;
 3. reabilitare grupuri sanitare;
 4. reabilitare tâmplărie partea de nord;
 5. reabilitare subsol la corpul principal de şcoală şi încălzire termică.

REZULTATELE PROIECTULUI

  • spaţiu pentru ateliere cu echipamente auto;
  • amenajări laboratoare tehnice şi dotare cu echipamente;
  • ateliere cu echipamente de birotică şi calculatoare;
  • perfecţionarea cadrelor didactice.

BUGETUL PROIECTULUI: 141 494 €

Perfecţionarea cadrelor didactice

În perioada 2003 – 2005 directorii şi 22 de profesori ai  şcolii au participat la următoarele 12 cursuri de formare organizate în cadrul proiectelor PHARE (TVET) RO 01.08.01 

Programul/programele de formare finalizat(e)
Asigurarea calităţii
Curriculum în ezvoltarea şcolară
Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăţare
Includerea copiilor cu cerinţe educative speciale
Instruire centrată pe elev şi integrarea elevilor cu nevoi speciale
Instruirea centrată pe elev. Metodologii active de lucru la clasă
Orientare vocaţională
Parteneriat/Lucrul cu întreprinderile
Planificarea educaţiei la cerere
Reţeaua şcolară şi planul de acţiune al şcolii
Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
Utilizarea calculatorului şi a internet-ului

Învăţarea centrată pe elev a fost implementată în cadrul şcolii ca achiziţie din Programul Phare (TVET), în urma participării profesorilor şcolii la seminarii pe această temă. Informaţiile au fost diseminate atât la nivelul şcolii, cât şi în unele şcoli, din zona în care s-au desfăşurat următoarele activităţi:

1. Ce înseamnă învăţarea centrată pe elev?

 • Stiluri de învăţare
 • Diferenţierea
 • Reevaluarea rolului profesorului

2. Conceptul de inteligenţe multiple

PROIECTUL RO 01108.03, Coeziune economică şi socială 2001
Componenta învăţământ profesional şi tehnica (derulare 2003-2006)

SCOPUL şi LOCALIZAREA PROIECTULUI

 1. reabilitare ateliere şcoală (transformarea centralei în atelier şcoală)
 2. introducerea unor noi profile în raport cu nevoile pieţii muncii
 3. reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor
 4. deznodământul curricular la decizia şcolii în funcţie de nevoile integrării comunitare şi sociale generale;
 5. realizarea parteneriatului funcţional cu comunitatea

REZULTATELE PROIECTULUI

 • spaţiu pentru ateliere cu echipamente auto
 • staţia de încălzire a şcolii
 • echipamente gastronomice în cantina şcolii
 • ateliere cu echipamente de birotică şi calculatoare
 • perfecţionarea cadrelor didactice
 • instruirea personalului administrativ
 • reţea parteneriate

BUGETUL PROIECTULUI : 250 000 €

În cursul anilor 2005 şi 2006 s-au procurat echipamente pentru dotarea atelierelor/ laboratoarelor prin fonduri cu finanţare europeană (Phare 2003)  de peste 250 000 euro :

Instrumente şi dispozitive mecanice  
Instrumente şi echipamente electronice
Instrumente de măsură şi control                    
Echipamente auto      
Echipamente pentru sudură şi instalaţii                                               
Echipamente mecatronice                                          
Echipamente didactice generale                         
Reţea de calculatoare şi echipamente de birotică       

Prezentare proiecte PHARE
 

Sondaj de opinii

Imi place Colegiul Tehnic CF "Unirea" Pascani
 

Facebook
Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" 2023