O Școală pentru viitorul comunității!

Bun venit!

Fondat în 1920, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” este o școală mare cu tradiție, ce oferă un curriculum liceal pentru profilul Tehnic, Servicii și Teoretic, copiilor cu vârste între 14 si 19 ani. Elevii noștri ating standarde de competențe profesionale și academice foarte înalte. Oferim de asemenea, un program extracurricular atrăgător. Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” din Pașcani este și dorește să rămână cea mai prestigioasă instituție de învățământ tehnic și economic preuniversitar din județul Iași (exclusiv municipiul Iași) și să se califice printre primele colegii tehnice din România, prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ, implicarea în raporturi de parteneriat cu mediul economic și social din comunitate.

Orar Elevi

Oferta Educațională

Home Despre noi Profilul Școlii

random image


 

Tipul de şcoală:

 • Liceu:
  • Filiera teoretică: Ştiinţele naturii
  • Filiera tehnologică – Profil Tehnic şi Servicii
  • Școală Profesională

 

Misiunea şcolii:

„Împreună pentru o școală în care fiecare vrea și poate să-și împlinească potențialul! Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în viaţă pentru formarea atitudinilor în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii, specifice unui spaţiu european comun.”


Mediul şcolii:

 • Populaţia şcolară provine din mediul rural şi urban zona Paşcani.

Elevi şi clase:

 • În anul școlar 2022-2023, sunt 1046 elevi în 39 de clase, din care: 2 clase liceu Teoretic – Științele naturii, 14 clase profil Tehnic și 15 clase profil Servicii; 8 clase la învățământ profesional, din care: 5 clase la profil Tehnic, 3 clase la profil Servicii.

  Nivel de învățământ

  2022 - 2023 2022-2023
    Număr clase Număr elevi înscriși
  Învățământ liceal zi 31 842
  Învățământ profesional 8 204
  Total pe unitatea școlară 39 1

Forma de învățământ

2022-2023

Profil Nr. clase Nr. Elevi

Liceu

 

 

 

 

Tehnic

Servicii

Real

31 de clase, din care

14

15

2

842 elevi, din care

374

412

56

Școală Profesională   8 204 elevi, din care
  Tehnic 5 120

 

Servicii

3

84

 

 

Program:

 • 08.00 – 14.00 → clasele de liceu și învățământ profesional

Resurse umane:

 • 67 profesori, din care 45 profesori titulari. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în 2022-2023:

     


Baza tehnico materială:

 • 4 corpuri de şcoală: A,B, C, D
 • 37 săli indoor
 • 10 laboratoare
 • 3 ateliere
 • 10 cabinete
 • 2 cancelarii
 • 12 birouri
 • Club navetiști
 • Sală multimedia
 • 1 Aulă
 • 6 spații outdoor
 • 4 reţele de calculatoare
 • Cantină 200 locuri
 • Internat 120 locuri
 • 1 Sală de meditație
 • Bibliotecă cu depozit de cărţi
 • Depozit manuale școlare
 • Rezervă/Izolator medical
 • Cabinet medical
 • Cabinet Consiliere școlară
 • 1 Sală de sport
 • 1 teren de sport
 • 1 stadion
 • Club sportiv cu: sală de pregătire, sală de fitness şi teren rugby

Certificare:

                La liceu:

 • Diplomă Bacalaureat
 • Certificat de Competenţe Profesionale, nivel 4

Certificări profesionale:

 • Certificat competenţe Profesionale nivel 4 pentru absolvenţii de liceu:
  • tehnician în activităţi economice
  • Tehnician în activități economice-intensiv engleză
  • tehnician în administraţie
  • tehnician în achiziţii şi contractări
  • Tehnician proiectant CAD (computer aided design)
  • Tehnician operator tehnică de calcul
  • Tehnician prelucrări mecanice
  • tehnician în activități de comerţ
  • tehnician în instalații electrice
  • Tehnician electrician electronist auto
 • Certificat Competenţe Profesionale nivel 3 pentru învățământ profesional:
  • comerciant vânzător
  • mecanic auto
  • Electrician exploatare joasă tensiune
  • tehnician în prelucrarea lemnului
  • Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
 

Sondaj de opinii

Imi place Colegiul Tehnic CF "Unirea" Pascani
 

Facebook
Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" 2023